I enlighet med Kompetensföretagen och avtalet för Allmänna bestämmelser personaluthyrning justerar vi våra priser för uthyrd personal. Klicka här för mer information