Coolstuff

Vad våra kunder säger om oss

Med Dreamstaff har vi känt oss trygga då vi har vetat att vi har haft personal på plats när vi behövt det!

Vårt samarbete med Dreamstaff har främst bestått av att hyra in personal löpande under många år. Vi har haft stora utmaningar kring vår bemanning då vi har stora omställningar i perioder eftersom vi omsätter halva årsomsättningen på fem veckor. Det har ställt stora krav på oss att kunna hyra en stor mängd duktiga människor under en kort period. Därav vände vi oss till Dreamstaff då vi kände vi behövde anlita någon som är experter på rekrytering och bemanning. Därmed kunde vi istället fokusera på vår kärnverksamhet.

Under vår högsäsong har vi känt oss trygga med att veta att Dreamstaff har löst det för oss bemanningsmässigt. Dreamstaff har varit väldigt flexibla i sitt arbete då antalet personer vi har behövt har skiftat snabbt i antal, mellan inga alls stora delar av året upp till över 100 personer enstaka dagar under högsäsong, och då har Dreamstaff löst detta utifrån de nya förutsättningarna, vilket har underlättat enormt för oss. Samarbetet har fungerat fantastiskt bra där Dreamstaff har haft en mycket god förståelse för våra utmaningar, varit lösningsfokuserade och vi har hela tiden haft en tät och kontinuerlig dialog.

Vår kontakt med Dreamstaff har varit väldigt rak, enkel och professionell. Då vi har hyrt in en väldigt stor mängd konsulter, totalt över 150 olika konsulter per säsong, gör att det alltid uppstår frågor och utmaningar och det har Dreamstaff hanterat snabbt och effektivt där de har lyssnat, varit tydliga och rättvisa mot båda håll. Vi har väldigt mycket uppskattat vårt samarbete med Dreamstaff då det har varit öppet, ärligt, konsultativt och vi som kund har prioriterats och fått oss att känna oss trygga vilket varit avgörande för samarbetet. Dreamstaff har skjutit till de resurser som krävts och under tidens gång har alltid haft en tät, rak och okomplicerad dialog där förbättringar inte bara har pratats om utan också agerats utifrån.

Eric Rydhög - TPL Ansvarig , Coolstuff